Klimatizácia - vzduchotechnika

Technológia MPS Invertor

Technológia MPS ( multi power system) používa 2 alebo viac kompresorov – 1 hlavný a 1 alebo viac prídavných kompresorov. Zatiaľ čo hlavný kompresor je počas chodu jednotky spustený neustále, prídavné kompresory sa vypínajú a zapínajú v závislosti na požadovanom výkone, čím sa zabráni nadmernej spotrebe elektrickej energie, počas nízkeho zaťaženia systému.

Prostredníctvom systému MPS invertor dosahuje tento systém najširší prevádzkový rozsah 12 – 120% v režime chladenia a 12 -138% v režime kúrenia. Až 70% úsporu energie pri invertnom riadení, potrubie dlhé až 200m a 30m prevýšenie.