Klimatizácia - vzduchotechnika

MULTI SPLIT

Prevedenie Multi Split je najideálnejšie riešenie klimatizácie pre rodinné domy, pretože sa vyhnete inštalácii niekoľkých vonkajších jednotiek na vonkajšej fasáde Vášho domu. Jedným prístrojom Multi Split je možné vychladiť až 9 miestností súčasne. Moderná technológia MPS ( multi power system) používa 2 alebo viac kompresorov – 1 hlavný a 1 alebo viac prídavných kompresorov. Zatiaľ čo hlavný kompresor je počas chodu jednotky spustený neustále, prídavné kompresory sa vypínajú a zapínajú v závislosti na požadovanom výkone, čím sa zabráni nadmernej spotrebe elektrickej energie, počas nízkeho zaťaženia systému.

Prostredníctvom systému MPS invertor dosahuje tento systém najširší prevádzkový rozsah 12 – 120% v režime chladenia a 12 -138% v režime kúrenia. Až 70% úsporu energie pri invertnom riadení, potrubie dlhé až 200m a 30m prevýšenie.

Multi Split